O Retail Summitu

4.–6. 4. 2022 Kongresové centrum Praha

Proč to děláme?

Věříme, že to má smysl: Hodnota osobního setkávání v digitální době dále významně roste!

Baví nás to: Je radost vidět, jak klíčoví hráči B2C trhu na Retail Summitu získávají novou energii, navazují a utužují vztahy, čerpají inspiraci a opouští je blbá nálada.

Umíme to: Máme za sebou více než dvě desítky ročníků Retail Summitu a stále rosteme – kvantitou i kvalitou. Posledních několika ročníků se zúčastnilo vždy přes tisíc retailerů a jejich dodavatelů. Patříme mezi 3 největší setkání retailu v Evropě.

Proč to děláme?

Jaké je poslání Retail Summitu?

  • 1Dodávat pravidelný přísun informativních a inspirativních vystoupení předních domácích i zahraničních podnikatelů, manažerů i expertů.
  • 2Podporovat intenzivní výměnu názorů a zkušeností a vzájemnou komunikaci jednotlivých hráčů obchodního trhu – retailerů a výrobců, domácích a mezinárodních firem, kamenných i internetových obchodníků.
  • 3Vytvářet ideální podmínky pro řadu oficiálních i neformálních jednání směřujících k rozšíření stávající spolupráce či uzavírání nových obchodů
Kdo jsou účastníci Retail Summitu?

Kdo jsou účastníci Retail Summitu?

„Tato akce je určena pro všechny, kteří mají ambici stát se velkými!“ - Prof. Jiří Jindra v roce 1994 během diskuse o koncepci Summitu, v odpovědi na otázku, jestli je konference určena pro velké či malé firmy.

Toto zacílení Retail Summitu ani po letech neztrácí na své aktuálnosti - je určen pro všechny účastníky obchodního trhu, kteří mají ambici uspět, rozvíjet své podnikání, zlepšovat sebe, svoji firmu i tržní prostředí. Nezáleží přitom na velikosti či formě vlastnictví firmy, ani na tom jestli operuje v „kamenném“ či digitálním světě.

Struktura účastníků předchozího Summitu

Proč to děláme?
Proč to děláme?

Ohlasy účastníků

Organizátoři

Na přípravě Retail Summitu se podílejí 2 subjekty: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a společnost Blue Events, která poskytuje svůj sekretariát a zajišťuje financování a organizaci akce.

Naše hodnoty a zásady
Blue Events
SOCCR

Doprovodné akce

Vítanou součástí Retail Summitu je doprovodný program, zejména společenský večer, v jehož rámci jsou mimo jiné vyhlášeni vítězové ocenění Mastercard Obchodník roku.

Obchodník roku
Mastercard

Prvních 25 let Retail Summitu ve stručném přehledu

Retail Summit

25 let Retail Summitu: Vývoj počtu účastníků, významní řečníci a důležité události rozvoje moderního obchodu.

Retail Summit ve faktech a číslech