O Retail Summitu

28.–30. 3. 2023 Kongresové centrum Praha

Proč to děláme?

Věříme, že to má smysl: Hodnota osobního setkávání nikdy nebyla tak velká!

Baví nás to: Je radost vidět, jak klíčoví hráči obchodního trhu na Retail Summitu získávají novou energii, navazují a utužují vztahy, čerpají inspiraci a opouští je blbá nálada.

Umíme to: Máme za sebou již 28 ročníků Retail Summitu a stále rosteme – kvantitou i kvalitou. Posledních několika ročníků se zúčastnilo vždy přes tisíc manažerů a majitelé firem. Patříme mezi tři největší setkání retailu v Evropě.

Jaké je poslání Retail Summitu?

  • Dodávat pravidelný přísun informativních a inspirativních vystoupení předních domácích i zahraničních podnikatelů, manažerů i expertů.

  • Podporovat intenzivní výměnu názorů a zkušeností a vzájemnou komunikaci jednotlivých hráčů obchodního trhu – retailerů a výrobců, domácích a mezinárodních firem, kamenných i internetových obchodníků.

  • Vytvářet ideální podmínky pro řadu oficiálních i neformálních jednání směřujících k rozšíření stávající spolupráce či uzavírání nových obchodů

Kdo jsou účastníci Retail Summitu?

„Tato akce je určena pro všechny, kteří mají ambici stát se velkými!“ - Prof. Jiří Jindra v roce 1994 během diskuse o koncepci Summitu, v odpovědi na otázku, jestli je konference určena pro velké či malé firmy. Toto zacílení ani po letech neztrácí na své aktuálnosti.

Retail Summit je určen všem účastníkům obchodního trhu, kteří mají ambici uspět, rozvíjet své podnikání, zlepšovat sebe, svoji firmu i tržní prostředí. Nezáleží přitom na velikosti či formě vlastnictví firmy, ani na tom jestli operuje v „kamenném“ či digitálním světě.

Struktura účastníků předchozího Summitu


Organizátoři

Na přípravě Retail Summitu se podílejí 2 subjekty: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a společnost Blue Events, která poskytuje svůj sekretariát a zajišťuje financování a organizaci akce.

Naše hodnoty a zásady


Doprovodné akce

Vítanou součástí Retail Summitu je doprovodný program, zejména společenský večer, v jehož rámci jsou mimo jiné vyhlášeni vítězové ocenění Mastercard Obchodník roku.

Obchodník roku


Prvních 25 let Retail Summitu ve stručném přehledu

Retail Summit

25 let Retail Summitu: Vývoj počtu účastníků, významní řečníci a důležité události rozvoje moderního obchodu.

Retail Summit ve faktech a číslech