Paralelní programové bloky

3. - 5. 2. 2020 Clarion Congress Hotel Prague

ÚTERÝ - 4. ÚNORA 2020

1630 – 1800 D. PARALELNÍ PROGRAMOVÉ BLOKY

 • D1. ROLE TECHNOLOGIÍ V NOVÉM RETAILOVÉM EKOSYSTÉMU

  Moderuje:

  zástupce Microsoft

  Témata:

  Nové technologie zásadně mění maloobchod – jak ale konkrétně vypadá jejich praktické uplatnění? V této části Summitu máte možnost o tom do detailu diskutovat a podívat se jednotlivá řešení.

 • D2. NEW RETAIL & KOMUNIKACE

  Moderuje:

  Jan Patera, Consultant, Blue Events

  Témata:

  Nový ekosystém se vyznačuje řadou nových, povětšinou virtuálních/online komunikačních kanálů a bodů dotyku mezi jednotlivými hráči trhu. To vytváří nové příležitosti pro marketingovou komunikaci, nezanedbatelná jsou však i rizika. Jak dosáhnout konzistence ve všech bodech dotyku se zákazníky? Jak integrovat online a offline komunikační kanály? Existuje něco jako loajalita 4.0 ? Na tyto zásadní otázky odpoví právě tento programový blok.

 • D3. LOKÁLNÍ DIMENZE EKOSYSTÉMU

  Moderuje:

  Martina Patočková, ekonomická redaktorka, MF Dnes

  Témata:

  Nový ekosystém umožňuje zkrátit dodavatelské řetězce a navázat spolupráci s lokálními dodavateli, včetně farmářů a malých výrobců. Jaké výhody to přináší oběma stranám? Co funguje a čeho se vyvarovat? A může nějak pomoci stát, třeba prostřednictvím kampaní na podporu národních a regionálních značek? Odpověď na tyto zásadní otázky se pokusíme nalézt na konkrétních příkladech prezentovaných retailery, farmáři, zpracovateli i experty.

STŘEDA - 5. ÚNORA 2020

0900 – 1100 E. PARALELNÍ PROGRAMOVÉ BLOKY

 • E1. NEW RETAIL ECOSYSTEM JAKO ROZVOJOVÁ PŘÍLEŽITOST

  Moderuje:

  Tomáš Krásný, Managing Partner, Blue Events

  Témata:

  Nový ekosystém je džungle, ve které se dá ztratit…nebo také vytvořit nové příležitosti pro růst maloobchodníků i výrobců spotřebního zboží. Nejde přitom jen o teorii, ale i u nás již existují příklady firem, které využily tento růstový impuls. V této části Summitu se tak seznámíme s možnostmi expanze do e-commerce, s využitím nových komunikačních a prodejních kanálů i s novými přístupy ke spolupráci s partnery v celém řetězci tvorby hodnoty.

 • E2. UDRŽITELNOST JAKO ZÁKLAD EKOSYSTÉMU

  Moderuje:

  Lucie Mádlová, ředitelka, Asociace společenské odpovědnosti a Czech Goodwill Ambassador, MZV ČR

  Témata:

  Udržitelnost se stává klíčovým slovem podnikání. Nejde přitom o dílčí, či dokonce formální aktivity, ale o konzistentní přístup zahrnující všechny aspekty byznysu a minimalizaci jeho celkových negativních dopadů na prostředí i společnost. V této části Summitu se proto zaměříme na strategické souvislosti udržitelnosti, mj. za účasti autora studie New Big Circle. V diskusi se soustředíme na to, jak udržitelnost vnímají spotřebitelé a jak jí dosahují úspěšní maloobchodníci a výrobci spotřebního zboží.

 • E3. OD SPACE PLÁNU K CELKOVÉMU RETAIL MANAGEMENTU

  Moderuje:

  Petr Kavánek, CEO, Ex-Tech

  Témata:

  Dlouhé roky se v souvislosti s pojmem category management mluvilo jen na teoretické úrovni a v realitě maloobchodního provozu byl redukován tak nanejvýš na tvorbu planogramů. Nové technologie a systematický přístup k jejich implementaci začínají ovšem konečně měnit situaci. Řada maloobchodních firem již praktikuje integrovaný day-to-day retail management a využívá data a technologie k optimalizaci činností i snižování nákladů v oblasti tvorby sortimentu i řízení provozu prodejen. Velmi praktické ukázky toho, jak to funguje – tady a teď – představí zástupci úspěšných retailerů.

 • E4. LOGISTIKA JAKO PÁTEŘ NOVÉHO EKOSYSTÉMU

  Moderuje:

  Elvíra Čermáková, konzultantka v oblasti logistiky

  Témata:

  Nové distribuční kanály, náročnější zákazníci, zvyšující se rychlost dodávek, neutuchající tlak na náklady… Nový ekosystém představuje pro logistiku řadu velkých výzev. Jak se s tím vyrovnávají poskytovatelé logistických služeb, co požadují obchodníci a výrobci, jak mohou pomoci nové technologie? Nepochybně zajímavá diskuse!

 • E5. LIDÉ - NEW RETAIL, OLD CHALLENGE

  Moderuje:

  Irena Vlčková, generální ředitelka, SOCR ČR

  Témata:

  „New retail“ je často spojován s digitální revolucí, automatizací, umělou inteligencí… Nechceme však zapomínat na to, že ani v nových podmínkách se nesníží význam lidského kapitálu a obchod i nadále bude především „o lidech“. Jak se s novými výzvami vyrovnávají ti nejlepší? Přijde sdílet zkušenosti s vítězi soutěže Mastercard Obchodník roku – Zaměstnavatel v obchodě.

1130 – 1330 F. PARALELNÍ PROGRAMOVÉ BLOKY

 • F1. FUTURE CONSUMER

  Moderuje:

  Lenka Vaněk, Head of Consumer Product & Retail Consulting, EY

  Témata:

  O úspěchu či prohře bude i v novém retailu vždy rozhodovat konečný spotřebitel. Jeden z nejvýznamnějších programových bloků Summitu se proto zaměří na trendy poptávky. Jaký bude budoucí zákazník a jak ho lépe pochopit? Toť otázka za milion – naše pomoc s odpovědí je nicméně zahrnuta v ceně vstupenky na Retail Summit 2020….

 • F2. NEW RETAIL OPERATIONS

  Moderuje:

  Patricie Jakešová, Senior Business Consultant, U&SLUNO

  Témata:

  Personální náklady rostou, interní i externí zákazníci toho chtějí stále více a rychleji, a to bez růstu cen. Provoz maloobchodních prodejen je pod stále větším tlakem, zvládnout stále náročnější úkoly při zachování či dokonce růstu ekonomické efektivnosti je velká výzva. Nové technologie se sice objevují jak na běžícím pásu, ale jak je uplatnit a nedopustit se při tom osudných omylů? Poradí vám experti i praktici z obchodního provozu.

 • F3. ETIKA A BEZPEČNOST JAKO PŘÍLEŽITOST K DIFERENCIACI

  Moderuje:

  Igor Gricinko, Senior Manager Audit & Assurance, Deloitte

  Témata:

  Dnešní zákazníci začínají být značně citliví na svá data a jejich zpracování. Pod vlivem častých úniků přihlašovacích údajů se jeví, že ten, kdo se jako první ujme příležitosti a postaví svůj omni-channelový business na vysokém zabezpečení uživatelských dat, jenom získá. Firmy, které se naučí úsporně a vhodně využívat zákaznická data budou úspěšnější. V tomto bloku proběhne i praktická ukázka hackingu modelového eshopu. Budeme si povídat o (ne)bezpečnosti, (ne)etickém chování dnešních obchodníků, datové analytice, a umělé inteligenci, která proniká do všech sfér podnikání.

 • F4. NOVÝ EKOSYSTÉM A SHOPPING CENTRA

  Moderuje:

  Tomáš Drtina, Managing Director CZ & SK, GfK

  Témata:

  „Retailová apokalypsa“, která se z USA šíří do západní Evropy drtí obchodní centra. Těm se ovšem u nás nyní vede celkově dobře. Podaří se tento trend udržet? Vyrovnají se obchodní centra s digitální revolucí? Převáží spíše rizika spojená s odlivem nákupů do e-Commerce a s trávením volného času z kamenného do virtuálního světa? Nebo se podaří naplno využít příležitosti související s rozšiřováním ekosystému obchodních center do online světa a využíváním virtuální reality, sociálních sítí a nástrojů digitálního marketingu?

 • F5. DIGITAL RETAILER

  Moderuje:

  Jan Hruška, Chief Technology Officer, O2 Czech Republic

  Témata:

  Digitální transformace je buzzword, ale také návod na přežití firem provozujících kamenné prodejny. Proč tomu tak je? A jak se vyhnout největším chybám? Jak technologie pomáhají v retailu?