Hlavní téma Retail Summitu 2020

3. - 5. 2. 2020 Clarion Congress Hotel Prague

Balance title

Relativně přehledný trh nedávné minulosti se nám před očima mění na strukturu s mnoha kanály toku zboží, s doposud nevídanými body dotyku mezi maloobchodníky, dodavateli a spotřebiteli. Trh se začíná podobat džungli, či lépe řečeno složitému ekosystému.

Přináší riziko, že se v něm někteří, na změnu nepřipravení, hráči přestanou orientovat. Vzniká ovšem také množství šancí pro ty, kdo se nebojí hledat v dynamicky se proměňujícím ekosystému nové příležitosti.

Jak využít ekosystém nového retailu ve svůj prospěch?

To je hlavní téma Retail Summitu 2020 – zapojte se!

Chci se zúčastnit