Minulé ročníky

Připomeňte si klíčové momenty Retail Summitu od roku 1995

Retail Summit 2020:
Rekordní účast i otevřenost řady vystoupení

Retail Summit 2020 se do 26 leté historie tohoto největšího setkání aktérů našeho maloobchodního trhu zapsal nejvyšší účastí přes 1 100 manažerů a expertů. Doposud nevídaná byla i otevřenost a konkrétnost řady vystoupení, která potvrdila, že se „opravdu něco děje“ a i náš trh vstupuje do nové fáze rozvoje. Vzniká ekosystém nového retailu, ve kterém je mnoho vzájemně propojených prodejních a komunikačních kanálů. Díky novým technologiím je vše nejen rychlejší, ale i výrazně transparentnější. Klíčovým strategickým imperativem se proto stává udržitelnost a férový vztah se všemi partnery i s celkovým sociálním a životním prostředím.

Retail Summit 2020, konaný ve dnech 3. - 5. 2. 2020 v pražském Clarion Congress Hotelu, se v řadě směrů odlišoval od předchozích 25 ročníků toho výročního vrcholového setkání špiček českého a středoevropského maloobchodního trhu. Výrazně ubylo přednášek, které by se snažily lakovat věci na růžovo, a přibylo otevřenosti, upřímnosti a velmi konkrétních vyjádření. Není divu – díky novým technologiím se stává vše transparentnějším, informace dostupnějšími a potřeba řešit věci bez přetvářky je ještě akutnější.  Jak v úvodu Summitu uvedl Tomáš Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, vzniká nový ekosystém a obchod v něm má šanci hrát roli integrátora trhu a iniciátora nových pravidel kooperace.

I nadále při tom platí to, co na základě rozsáhlého celosvětového výzkumu potvrdili Harjot Singh a Rodney Collins (McCann Worldgroup): „Základní principy úspěšného obchodu zůstávají stejné, mění se však způsob, jak je spotřebitelé zažívají“. Navázali tak na diskusi z loňského Summitu a připomněli, že v nových podmínkách trhu je třeba věnovat zásadní pozornost zákaznickému zážitku.

Retail Summit 2020

New Retail: již naplno, tady a teď

Dnes je již zjevné, že budoucnost patří vzájemně propojeným a organicky koexistujícím on-line a off-line kanálům. Stále více se tedy budou objevovat termíny jako „omnichannel“, „connected“ či „seamless retail“ …. nebo ten, který si Retail Summit 2020 zvolil jako součást svého hlavního tématu „NEW RETAIL“.

Na řadě praktických příkladů se i na Summitu podařilo prokázat, že neplatí 2 extrémní názory, které v minulosti často zaznívaly, tedy že „kamenný obchod je mrtev“ nebo naopak že „na e-Commerce se nedá vydělat“. Velmi jasně to popsali ve společném vystoupení Kateřina Harris a Petr Pavlík (Albert ČR): „Nejde o dva světy, které jsou v opozici. Naše představa ve skupině Ahold Delhaize o novém maloobchodním ekosystému je taková, že se on-line a off-line kanály vzájemně doplňují“. Snad nejrazantněji se pak k tématu vyjádřil pionýr on-line prodeje potravin Tomáš Čupr (Rohlík), který kromě ziskové bilance svého e-supermarketu ohlásil i akvizici firmy zásobující kamennou síť prodejen Sklizeno.

Podrobně situaci vysvětlil Wijnand Jongen (Ecommerce Europe), který účastníky Summitu seznámil s hlavními myšlenkami své knihy Konec nakupování on-line: budoucnost obchodu v propojeném světě. Fakta jsou v zásadě prostá: „Nové generace spotřebitelů vyžadují nové způsoby nakupování, vždy a všude. On-line a off-line jim vycházejí vstříc a maloobchod společně přetavují do podoby nového retailu“. Jde přitom o proces, který již naplno probíhá i u nás. Na výsledcích unikátního výzkumu mezi více jak 50 manažery a experty to potvrdil Lukáš Havlásek (Shopsys). Snahou bude brát si z obou světů to nejlepší s cílem maximální jednoduchosti a nezahltit zákazníky technologiemi. Velkou výzvou pro „new retail“ bude najít prodavače schopné nabízet zboží v mnohokanálovém prostředí.

Technologie: teď už doopravdy

Retaileři i jejich dodavatelé řeší v zásadě stejné zásadní problémy jako v minulosti. Jak ale poznamenal Richard Siebenstich (O2 Czech Republic): „To, co je dnes jiné, jsou právě technologie, které jim pomáhají dělat rozhodnutí kvalitnější, rychleji a ve výsledku levněji tím, že se vyvarují chyb“.

Technologie jsou bez pochyby hnacím motorem rozvoje nového ekosystému. Způsob jejich vstupování do reálného obchodního byznysu je ovšem často také příčinou toho, že jejich potenciál ještě zdaleka není využit naplno. Inovace se totiž až doposud objevovaly „po částech“ a nebylo vždy snadné jejich organické začlenění do provozu. Obchodníci i dodavatelé zboží v minulosti byli, a stále částečně jsou, atakováni nabídkami dílčích řešení, funkčních částí hardwaru, specializovaným softwarem, záplavou „revolučních“ aplikací, atd. Technologické firmy nicméně ušly obrovský kus cesty a jsou dnes již schopny – i díky novým kooperacím - nabídnout toto všechno najednou, s jednou hot line. Zjevně je to ale stále málo a tak se lze jen těšit, že letošek bude zlomový. Rok 2020 by totiž měl být rokem integrací.

Nejde přitom o planý slib - reálnou ukázku integrovaného přístupu k uplatnění technologií na Summitu předvedli Dalibor Kačmář a další experti ze společnosti Microsoft. Ti ve spolupráci s řadou dalších firem představili v expozici prodejny budoucnosti praktické uplatnění vzájemně propojených technologií. V rámci odborných diskusí pak zaznělo, jakým způsobem stavět datově řízený retailový ekosystém. Na cestě od vizí k realitě se jako nutný předpoklad jeví změna firemní kultury a zapojení všech zaměstnanců do chodu firem. Nedílnou součástí této transformace je i změna podstaty IT oddělení na poskytovatele dat pro byznys a na servisního partnera.

Udržitelnost: od frází ke strategii

Základem nového ekosystému je udržitelnost, a to nejen v úzkém „ekologickém“ slova smyslu, ale v také v kontextu celého podnikání a vztahu ke všem zainteresovaným subjektům (stakeholders). Autor knihy o strategii pro cirkulární ekonomiku New Big Circle - Alexander Meyer zum Felde (The Boston Consulting Group) – připomenul zásadní fakt: tlak vlád, spotřebitelů a poslední dobou stále více i investorů na udržitelnost výrazně roste. Nejde však jen o riziko pro firmy, ale v prvé řadě o obrovskou obchodní příležitost. Na Retail Summitu 2020 se proto logicky věnovala tématu udržitelnosti řada řečníků od nových, „velmi zelených“ hráčů jako je Econea či Tierra Verde až po velké korporace typu Unilever, Makro či TESCO.

Velmi inspirativní stanoviska k tomu, jak toto těžké téma pojmout, přednesla za obchod Alena Střížová (dm drogerie markt ČR): „Udržitelnost je v mnoha ohledech prezentována jako něco, kvůli čemu se musíte vědomě omezovat – něco leda tak pro novodobé mučedníky. V dm jsme z udržitelnosti udělali vědomou volbu. Nabízíme udržitelné alternativy, nechceme nic nakazovat. Lidé potřebují jen občas pošťouchnout, aby změnili své automatismy“. Neméně zajímavé jsou i názory významného reprezentanta výroby -  takto to vidí Jannis Samaras (Kofola): „Snažíme se nezaujímat unáhlené stanovisko a hledat dlouhodobě udržitelná řešení, která budou nejlepší pro všechny. Zásadní je dostat udržitelnost do každodenního uvažování a rozhodování uvnitř firmy.“

Retail Summit 2020 ovšem cíleně poukázal i na další dimenzi udržitelnosti, a to na její provázání na vlastnictví a vztahy s místními komunitami a lokálními dodavateli. Právě v ní vidí příčinu zázračného vzkříšení spotřebního družstva COOP Nederland jeho šéf Fred Bosch.  Asi nejzajímavější výrok, který to vše dal do kontextu vývoje celé společnosti, pak zazněl z úst jeho českého kolegy Milana Hlavsy (Konzum): „Jsme komunitně vlastněná sdílená ekonomika. Nevlastní nás žádní akcionáři, ale my zákazníci, naše komunita 5 500 rodin, co tady v kraji, pod Orlickými horami, žijeme. A všichni vyděláváme na společném nakupování. Je úsměvné, že to, co je nyní tak moderní, je vlastně staré už 176 let“.


Základní údaje o Retail Summitu 2020 

 • Retail Summit 2020 byl připraven Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, VŠE Praha a společností Blue Events. V jeho průběhu se kromě velkého plenárního jednání uskutečnilo i 14 specializovaných paralelních sekcí, jejichž závěry budeme průběžně publikovat na webu Retail Summitu

 • Retail Summit byl spojen s udílením významných ocenění nejúspěšnějším obchodníkům – byla poprvé udělena cena O2 Digital Retailer . Pod patronací společnosti Mastercard byly během slavnostního večera uděleny ceny Obchodník roku 2019. Rozhodnutí o vítězi kategorií „Udržitelný obchodník“ ovlivnili svým hlasováním účastníci Summitu. 

 • 26. ročník byl z hlediska účasti nejúspěšnější v historii.  Na setkáních organizovaných v průběhu tří dnů se zúčastnilo přes 1 100 reprezentantů firem i institucí. Retail Summitu 2020 se účastnily jak velké obchodní řetězce, tak klíčoví hráči e-Commerce a nezávislého českého obchodu. Výrazné bylo jako již tradičně také zastoupení dodavatelů zboží, služeb a technologií. 

 • Summit se konal díky podpoře osmi desítek firem a institucí, největší podporu poskytly společnosti Kofola, Mastercard, Microsoft, O2 a Plzeňský Prazdroj. 

Retail Summit 2019:
Zákaznický zážitek mohou vytvořit pouze lidé, technologie jsou přitom vítaným pomocníkem

Více než tisícovka obchodníků a jejich dodavatelů diskutovala na Retail Summitu 2019 o tom, jak zvítězit na dnešním vysoce konkurenčním maloobchodním trhu. Klíčem k úspěchu je pracovat tak, aby se z neutrálních či dokonce negativních zákaznických zkušeností staly veskrze pozitivní zážitky. Velká pozornost přitom byla věnována novým technologiím a zkušenostem z jejich uplatňování při celkové digitální transformaci odvětví. Účastníci Summitu se nicméně shodli, že sebechytřejší technologie nás samy o sobě vpřed neposunou – obchodování bylo, je a bude „human-to-human“ disciplínou. Zvítězí ti, kdo budou mít nejlepší vztah s lidmi – před pultem, ale také i za pultem.

Retail Summitu 2019, konaný ve dnech 4. - 6. 2. 2019 v pražském Clarion Congress Hotelu, byl jubilejní, dvacátý pátý. Logicky jej proto otevřela vystoupení věnovaná tomu, co se na našem trhu od 1. ročníku tohoto vrcholového setkání odehrálo. Jak v úvodu Summitu uvedla Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu ČR, český obchod za tuto dobu zvládl to, co sesterské západní trhy absolvovaly za trojnásobně dlouhé období a stal se nejen vysoce konkurenčním odvětvím, ale také jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů. Zamyšlení nad dosavadním vývojem však sloužilo především jako odrazový můstek k diskusi o tom, jak dál. Zapojili se do ní všichni zásadní aktéři trhu, kamenní i internetoví obchodníci a jejich partneři - dodavatelé zboží, služeb i technologických řešení.

Na co se připravit: Trendy obchodu 2020+

Hlavní program Retail Summitu 2019 zahájila série vystoupení věnovaných dosavadnímu a zejména budoucímu vývoji obchodu. Momentální tržní situace je podle Karla Týry (Managing Director, Nielsen CZ/SK) velmi příznivá a důvěra spotřebitelů tak láme nejen domácí, ale i evropské rekordy. To potvrdil i Bryan Roberts (Global Insights Director, tcc global), který ukázal, že Češi mají ke svým prodejnám pevnější vztah, než většina jiných vyspělých národů. Jak však potvrdila jím prezentovaná tcc global loyalty study, tento vztah má spíše racionální, transakční charakter a svoji silnou roli v něm hrají ceny. Ty jsou a zůstanou velmi důležité, nicméně rozvojový potenciál tkví jinde. Konkrétně ve vytvoření pevnějších emočních vazeb, ve snaze pomoci spotřebitelům s jejich každodenními problémy a v neposlední řadě i v upřímném poděkování za nákup. Empirická čísla také potvrzují, že zásadní význam mají aktivity směřující k udržení stávajících klíčových zákazníků. Ty pak mimo jiné nepřímo napomáhají k získání zákazníků nových. Opačný přístup, akcentující akvizici nových zákazníků na úkor stávajících, je naopak často kontraproduktivní.

Diskusní panel k trendům obchodu za účasti 7 významných českých a slovenských obchodníků a expertů signalizoval, že řada dosavadních trendů se zdá být hodně robustními a vypadá, že vydrží i do budoucna. Přesto lze tušit, že se mohou objevit „černé labutě“ – významné externí šoky, které mohou perspektivní podobu obchodního trhu radikálně změnit.

Na základě zkušeností z jiných odvětví – například horeca – se jako velmi kritické jeví zejména možné další regulační zásahy státu. Tomu ve svém vystoupení věnoval pozornost Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Varoval, že se nyní ve střední Evropě objevuje čím dál tím více překážek volného obchodu a snahy z obchodníků vytlouct dodatečné příjmy do státního rozpočtu. Přitom je řada jiných témat, na která by se měl stát spíše soustředit a fungovat výrazně efektivněji než doposud, ať už je to zjednodušování podnikání či ochrana před závadnými potravinami. Generální ředitel evropského svazu obchodu Christian Verschueren podpořil tento názor a konstatoval, že by česká vláda měla uznat roli jakou obchod hraje v tvorbě hodnoty pro celou společnost. Spíše než zavádění těžkopádných regulací, z nichž neprofituje nikdo, by se měla soustředit na podporu konstruktivního dialogu mezi všemi hráči na trhu.

Digitální transformace obchodu: tady a teď

Spojení digitální transformace zaznívá na Retail Summitu intenzivně již několik let. Letošní ročník ale jasně ukázal, že to již zdaleka není módní buzzword, ale téma, kterým žije řada úspěšných firem. Jak vysvětlil Steven Van Belleghem, autor knihy Customers the day after tomorrow a klíčový řečník Summitu, vstupujeme do fáze 3 digitalizace – do světa automatizace, robotů a umělé inteligence. Zákaznické výhody z toho vyplývající budou ohromné. Spotřebitelé si užijí světa s nabídkou, která bude maximálně šitá na míru. Ralf Kleber (Vice-President for International Retailing , Amazon) předvedl příklad firmy, která již v této rozvojové fázi je. Poodhalil, jak největší globální obchodník pracuje na tom, aby naplnil misi Jeffa Bezose stát se nejvíce zákaznicky orientovanou společností na světě. Technologie v tom samozřejmě hrají silnou roli, ale základem je budovat kulturu inovací v zájmu zákazníků.

Hana Součková (generální ředitelka SAP ČR) věnovala značnou pozornost důvěře zákazníků. Zdůraznila, že spotřebitelé budou důvěřovat jen těm, kdo zachází s jejich údaji správně a ochrání jejich soukromí, těm kdo dodají konzistentní zkušenost a správnou kvalitu výrobků a služeb. V reálném životě je to však doposud často jinak – viz špatné objednávky, noční můry s logistikou a chaos v datech. Změnu mohou podpořit nejnovější technologie, spoluvytvářející inteligentní podnik, zasluhující si důvěru zákazníků.

Tomáš Vala (generální ředitel, SIKO koupelny) představil, jak firma těšící se důvěře zákazníků vypadá. Špičkové technologie jsou pro ni podstatné, ale analyzovat nestačí, rozhoduje, zda přání zákazníků splníme. Zákazníci při tom nesrovnávají s konkurencí ve vašem oboru, ale s nejlepšími službami na trhu. Nutností je nejen kvalitní prezentace na internetu, ale také možnost vyzkoušet si nabízené zboží „na vlastní kůži“. Firemní procesy i design showroomů se musí plně přizpůsobit segmentaci klientely a zákaznickým cestám. Výsledkem je transformace firmy, posílení role e-Commerce, ale také zásadní vylepšení kamenných prodejen.

Člověk v hlavní roli

Matt Simister (CEO Central Europe, Tesco) upozornil, že dnes stojíme na prahu další revoluce, která je mnohem významnější než přechod na tržní ekonomiku. Výzvou pro dalších 25 let je, aby celé odvětví spojilo síly a našlo komplexní přístup k udržitelné výrobě a spotřebě, jež by snížily dopad lidstva na celosvětový ekosystém a zároveň zachovaly dobrou kvalitu života. Jak potvrdil Tomáš Mráz (Sales Director Plzeňského Prazdroje), současné nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů neumožňuje rychle reagovat na nové výzvy. Vizi společného udržitelného byznysu lze naplnit jen při kvalitativně nové formě spolupráce mezi hráči na trhu.

Technologie nám pomůžou, ale v hlavní roli zůstane člověk. Obchodování bylo, je a bude „human-to-human“ disciplínou.

Sudan Martin Jackson (REWE Digital), jeden z manažerů koordinujících digitální transformaci této velké obchodní skupiny, v této souvislosti zdůraznil potřebu vybudovat ve firmě vztahy a prostředí, podporující spolupráci a nalezení kreativních, zákaznicky orientovaných pohledů na řešení problémů. Současně nelze zapomínat na smysl obchodu a na kvalitu, kterou společnosti, trhu i spotřebitelům přináší. Pouhé sledování technologických trendů nestačí. Musíme porozumět tomu, co zákazníci potřebují a obzvlášť kde a kdy to potřebují. A potom jim to nabídnout – strategie je důležitá, ale klíčem k úspěchu je implementace.

A při tom všem nesmíme zapomenout na to, že by to zúčastněné mělo bavit…. Jak předvedl Lukáš Vršecký (jednatel Rondo.cz), zákaznický zážitek musí být zábava. Poznání zákazníků a aktivní komunikace online je základ, k pozitivnímu zážitku však často nestačí. Situaci lze ale aktivně řešit zábavnou formou, prostřednictvím gamifikačních nástrojů jako je právě Rondo.cz.


Základní údaje o Retail Summitu 2019

 • Retail Summit 2019 byl připraven Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, VŠE Praha a společností Blue Events. V jeho průběhu se kromě velkého plenárního jednání uskutečnilo i 13 specializovaných diskusních sekcí.

 • Retail Summit byl spojen s udílením významných ocenění nejúspěšnějším obchodníkům – pod patronací společnosti Mastercard jsou během slavnostního večera uděleny ceny Obchodník roku 2018. Rozhodnutí o vítězi kategorií „Zákaznický zážitek“ ovlivnili svým hlasováním účastníci Summitu.

 • 25. ročník patřil z hlediska účasti mezi nejúspěšnější v historii. Na setkáních organizovaných v průběhu tří dnů se zúčastnilo přes tisíc reprezentantů firem i institucí. Retail Summitu 2019 se účastnily jak velké obchodní řetězce, tak klíčoví hráči e-Commerce a nezávislého českého obchodu. Výrazné bylo jako již tradičně také zastoupení dodavatelů zboží, služeb a technologií.

 • Summit se konal díky podpoře sedmi desítek firem a institucí, největší podporu poskytly společnosti Kofola, Mastercard, Plzeňský Prazdroj, SAP a Mibcon a TCC.

Retail Summit 2018:
Hledání rovnováhy na novém trhu

Více než tisícovka obchodníků a jejich dodavatelů diskutovala na Retail Summitu 2018 o tom, jak dosáhnout rovnováhy na maloobchodním trhu. Ten se momentálně razantně mění nejen díky nástupu nových technologií, ale též s ohledem na explozi mzdových nákladů, posuny ve spotřebitelské poptávce a nástup nových hráčů. V pražském Clarion Congress Hotelu se ve dnech 5. - 7. 2. 2018 setkalo více než tisíc obchodníků a dodavatelů, aby diskutovali, jak dál na trhu, jenž se vyznačuje vysokou dynamikou změn a současně se na něm projevuje řada protichůdných zájmů.

Člověk jako zdroj (ne)rovnováhy

Hlavní program Retail Summitu 2018 logicky zahájila série vystoupení věnovaných klíčovému prvku trhu – člověku. Psychiatr Radkin Honzák obchodníkům vzkázal, že člověk, který se hrdě onálepkoval jako Homo sapiens sapiens (tuplovaně rozumný), se formuje v Homo stupidus consumens. „Zvykl si totiž, že když něco nefunguje, místo toho, aby to opravil, to prostě vrátí, vymění nebo vyhodí. To má nejen dopady do osobního života, ale i do byznysu. Je stále těžší udržet si s partnerem a zákazníkem dlouhodobý vztah,“ říká psychiatr. Dalším výrazným zdrojem nerovnováhy pak je vývoj celé naší společnosti. Jak dodal novinář a komentátor Jindřich Šídlo (Seznam.cz), klesá důvěra těch, které se snažíme oslovovat – to je ostatně jeden z fenoménů, jenž spojuje svět médií se světem obchodu.

Opravdu velkou výzvu pro dnešní podnikání na maloobchodním trhu představil Jan Binar, prezident Asociace komunikačních agentur. Ostře napadl konstrukt konzumenta, člověka v „nákupním módu“. Člověk podle něj takový totiž nikdy nebyl a nebude. Neexistuje věrnost, je jen pohodlnost a setrvačnost. Podle něj by obchodníci měli lidem život i volbu zjednodušovat a ne komplikovat.

Tržní rovnováha není sci-fi

Druhý programový blok otevřel Albrecht Hornbach, předseda představenstva HORNBACH Management AG, který upozornil na rychlé změny v souvislosti s digitalizací. Zdůraznil však, že jeden zásadní aspekt podnikání zůstává neměnný, stále stejně důležitý jako v minulosti. Firmy musí rozpoznat zásadní výzvy předem, v rané fázi vývoje a reagovat na ně včas. Hornbachu se vyplácí přemýšlet netradičně, a zkoušet nové nápady – a to i v případě, že neexistuje žádná záruka úspěchu.

Espen B. Larsen, CEO Penny Marketu zdůraznil potřebu rovnováhy v rámci celého tržního ekosystému, ve kterém každý z hráčů musí převzít svoji roli a současně realizovat své cíle. Obchodník má v „potravinovém řetězci“ velmi důležitou funkci, ale podstatná je také zodpovědná spoluúčast dalších vzájemně propojených zúčastněných stran (stakeholderů): prodejců, dodavatelů, spotřebitelů či zástupců státní správy.

Grant Liversage, generální ředitel Plzeňského Prazdroje, vidí cestu k rovnováze v podnikání v ČR v zabránění komoditizaci, rozvoji jednotlivých prodejních kanálů a úzké spolupráci dodavatele s obchodními partnery, například v oblasti plánování poptávky nakupujících. Tomáš Formánek ze společnosti Logio poukázal na neschopnost retailerů správně pracovat s cenami v rámci celého, neustále se zvětšujícího produktového portfolia a nabídl určitá řešení.

Čeští obchodníci ukazují cestu vpřed

V závěrečném programovém bloku vystoupili tři vrcholoví zástupci nezávislých českých firem, které spojuje jasná vize obchodování v propojeném světě.

Petr Borkovec, CEO skupiny Sklizeno, prezentoval strategii českého obchodníka nového typu. Sklizeno se opírá o vlastní distribuční systém, centrální gastro provozy a off-line i on-line maloobchod. Významným růstovým faktorem je v našich podmínkách jinak stále nedostatečně rozvinutá kooperace – propojování podnikatelů a konceptů. Do vybraných výrobců a zpracovatelů skupina investuje a pomáhá jim ke stabilitě, růstu a udržení kvality a přispívá tak zásadním způsobem k rozvoji nezávislého, „nekorporátního“ byznysu u nás.

Další velmi inspirativní podnikatelský příběh nabídl Jan Vraný, komerční ředitel Notino. Ukázal, že e-commerce opravdu umožňuje obchodovat bez hranic. Tento e-shop prodává parfémy již do 23 zemí. Třetí pohled na hledání rovnováhy na novém trhu představil David Vejtruba, ředitel marketingu Solvent ČR, která má kořeny v tradičním obchodě. Významnou strategickou otázkou je proto nalezení rovnováhy mezi tím, co Solvent v minulosti byl a co je součástí jeho DNA (velkoobchod), a tím, co musí být do budoucna – tedy „omnichannel retailer“. Tyto postupné posuny ve struktuře obchodního podnikání logicky vynucují i změnu marketingové strategie a kanálů, kterými probíhá komunikace se zákazníky. Samostatnou kapitolou je hledání nové rovnováhy ve vztahu s dodavateli.

Na hlavní program odpoledne a druhý den navázalo celkem 12 specializovaných paralelních konferencí a workshopů zaměřených na definici nové rovnováhy v provozu, logistice, ve spolupráci výroba – obchod, v marketingu, cenové strategii či při zapojení lidí vs. umělé inteligence v různých obchodních a marketingových činnostech.

Retail Summit 2017: Nový, propojený zákazník v centru pozornosti

Více než tisícovka účastníků Retail Summitu 2017, konaného ve dnech 30. 1. - 1. 2. 2017 v pražském Clarion Congress Hotelu intenzivně diskutovala, jak dál na trhu, kde mizí tradiční hranice. Digitální transformace umožnila zákazníkům nakupovat kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv. Kamenný a internetový obchod se tak propojují, mizí však také bariéry mezi výrobou a obchodem a je daleko jednodušší překračovat i hranice geografické. To přináší všem hráčům nejen nové výzvy a rizika, ale též nové příležitosti k rozvoji byznysu.

Retail Summit 2017 vynikl nejen historicky největší účastí, ale zejména výrazným zaměřením na spotřebitele a jeho měnící se nákupní chování. Nákupní cesty jsou dnes řádově složitější než v minulosti, různí zákazníci volí odlišné cesty a mezi značkami a spotřebiteli je daleko více míst setkání. To vytváří obrovské riziko, že značky nebudou komunikovat konzistentně a své zákazníky ztratí. Tim Mason, britský retail marketingový stratég z agentury Eagle Eye Solutions, v tomto kontextu naznačil, že digitální a mobilní technologie sice změnily naše životy díky personalizaci, relevanci a pohodlí, které přinášejí, ale maloobchod toho zatím využívá jen málo. Digitální transformace tak často končí na prahu prodejny. Obchodníkům chybí schopnost orientovat se v množství dat, která z online světa získávají. Aktivity spotřebitelů v kamenném světě pak často zůstávají stejně tajemné, jako kdykoliv dříve v analogových dobách.

Časy se ale i v tomto směru mění. Roman Janovič (Cisco) a Michal Tomčík (Pygmalios) názorně ukázali, že internet věcí již nyní může sloužit jako klíč k poznání zákazníka i v kamenném obchodě a umožní vytvořit personalizovaný zážitek. Nejmodernější technologie, pokročilé senzory a behaviorální analýza pomohou obchodníkům například zlepšit uspořádání prodejny, nabídnout navigaci k požadovanému zboží nebo přizpůsobit věrnostní program na míru konkrétnímu klientovi.

Vynikl nejen historicky největší účastí,
ale zejména výrazným zaměřením na spotřebitele.

Velké téma Retail Summitu 2017 – obchodování ve světě bez hranic – ve svém vystoupení pokryl Miroslav Hošek, český manažer velké americké firmy, obchodující globálně. Přinesl dobrou zprávu, že i menší podnik může na globálním trhu uspět, bude-li řídit své podnikání podle několika prověřených principů. Mezi nejdůležitější z nich patří originalita. Aby byla prodejní nabídka produktu na globálním trhu dlouhodobě udržitelná, musí být jedinečná a vycházet z dobře formulovaných a relevantních klíčových kompetencí, které si konkurence na globálním trhu nemůže hned tak rychle osvojit. Velmi důležitý je i samotný způsob vstupu na globální trh. K jeho úspěchu a následnému udržení pozice je potřeba mnohem více přípravy, než jen pouhé určení cílové skupiny zákazníků. Je potřeba jasně definovat otázky geografické strategie, optimální způsob distribuce, závazek dlouhodobé strategie, podpory výrobku na trhu a způsob řízení rizik.

Podle prognózy GfK Retail Vision 2020, kterou prezentovali Tomáš Drtina a Zdeněk Skála, největší bariérou - a současně i příležitostí - je rozvoj lidí v obchodě. Na jedné straně dramaticky roste jejich cena a klesá jejich dostupnost, na straně druhé rostou nároky na jejich roli v obchodě, a to na všech úrovních. Nalezení a výchova správných lidí pro správné pozice bude podstatně ovlivňovat konkurenceschopnost společností i celého oboru.

Jak potvrdil Stanislav Zrcek z Wincor Nixdorf, technologie jsou nyní menší výzva než lidé. Jsou na propojený svět připraveny a umožňují „connected commerce“, a to za ekonomicky reálných podmínek. Platformy propojující fyzické a digitální světy mohou ušetřit náklady v kamenných prodejnách a umožňují tak investovat do rozvoje digitálních obchodních kanálů. Daleko méně připraveny jsou však vlastní firmy a jejich interní struktury. Čeká nás proto řada organizačních změn, včetně nové masivní vlny konsolidace. Jitka Dvořáková z vedení nově vytvořené Mall Group ve svém příspěvku odkryla, co ke konsolidaci vede investory, co zakladatele a co internetové vizionáře. Naznačila, že v propojené době konsolidace jen těžko zůstane omezena pouze na e-Commerce a zasáhne celý byznys.

Základní údaje o Retail Summitu 2017

 • Retail Summit 2017, byl připraven Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, VŠE Praha a společností Blue Events. V jeho průběhu se kromě velkého plenárního jednání uskutečnilo i 12 specializovaných diskusních sekcí a specializovaný seminář o EET.

 • Tento ročník byl z hlediska účasti nejúspěšnější v historii. Na setkáních organizovaných v průběhu 3 dnů dohromady (včetně EET semináře) se zúčastnilo přes 1 500 reprezentantů firem i institucí. Účastnily se všechny firmy z kategorie TOP 10 českého retailu.

Retail Summit 2016: Hodnotu obchodu lze zvýšit jen společně s klíčovými partnery

Více než tisícovka účastníků Retail Summitu 2016, konaného ve dnech 1. - 3. 2. 2016 v pražském Clarion Congress Hotelu hledala cesty, jak obchodování vrátit hodnotu. Převážná část z více než 120 řečníků a panelistů ve svých vystoupeních došla k závěru, že hodnota vzniká (nebo mizí) v celém řetězci tržních vztahů, doslova od pole až po ledničku. Maloobchod, ani žádný jiný článek tohoto řetězce, ji nemůže vytvářet na úkor partnerů – dodavatelů, zákazníků či zaměstnanců. Retail Summit 2016 přitom detailně diskutoval aspekty tvorby hodnoty ve vztahu ke všem významným partnerům, od zemědělců až po akcionáře.

Důraz na celý řetězec vztahů

Za obchodníky to vyjádřil velmi jasně Marek Feltl, regionální šéf IKEA - firmy, jejíž přístup k rozvoji hodnoty obchodu je zakotven přímo ve strategii s názvem People and Planet Positive: „Snahou IKEA je zapojit všechny lidi, kteří jsou součástí hodnotového řetězce, a vzájemnou interakcí a na základě sdílených hodnot společně nacházet nové možnosti, nové cesty a nová řešení.“ Anne Leppälä-Nilsson, top manažerka ikonické skandinávské obchodní firmy Kesko pak definovala úspěch jako dosažení souladu s velkými trendy společenské odpovědnosti a s očekáváním všech zainteresovaných stran v řetězci obchodních vztahů.

Nalezení správné rovnováhy ve vztazích s klíčovými partnery je samozřejmě věcí strategie jednotlivých firem. AMAZON, světová jednička v rychle rostoucím segmentu internetového obchodu, akcentuje vztah se zákazníky. Konkurenti ho naopak absolutně nezajímají. O. Schmitz, odpovídající za rozvoj byznysu této firmy v Evropě, vysvětlil na Retail Summitu 2016, co si AMAZON představuje pod pojmem posedlost zákazníkem: „V naší činnosti vycházíme od zákazníka a pracujeme pak zpětně dovnitř firmy, abychom jeho důvěru získávali a udrželi“. AMAZON přitom myslí dlouhodobě a nikdy neupřednostňuje krátkodobý výsledek před dlouhodobou tvorbou hodnoty. Součástí této strategie je kontinuální inovace a také zjednodušování, neboť jednoduchost je pro zákazníky důležitá.

Hodnota pro zákazníky

Snaha o dodání vyšší hodnoty spotřebitelům ostatně rezonovala velmi silně celým Retail Summitem. Je to logické, neboť, jak zdůraznil Tomáš Drtina z GfK, „autorita se přesouvá od značky a obchodníka směrem k nakupujícím“. Expert na zvyšování hodnoty maloobchodu Kyle Murray z University of Alberta nicméně varoval, že přílišný důraz na zákaznickou spokojenost může někdy vést ke špatným strategickým rozhodnutím: „Řada zákazníků už vás má ráda. Někteří vás dokonce milují. A jiným se opravdu nelíbíte, a možná vás dokonce i nenávidí. Tak to chodí a je třeba to přijmout. Takhle totiž vypadá struktura zákazníků zdravé firmy“. Úspěšně lze ale podnikat jen pokud správně pracujete s celým zákaznickým portfoliem. Řada firem se přitom soustředí na spokojené zákazníky, daleko méně pozornosti je ovšem věnováno práci s nespokojenými, rozladěnými zákazníky. A to je unikátní šance na diferenciaci - právě v této oblasti lze dosáhnout velmi zajímavých výsledků a snížit zbytečné ztráty.

Petr Křiklan z agentury Nielsen připomněl, že zvyšování hodnoty obchodování je běh na dlouhou trať. Jde o postupný proces, protože historie zákaznického chování hraje silnou roli a působí setrvačně. Retail přitom již dávno není zaměřen na homogenní masu zákazníků, jednotliví hráči se snaží diferencovat a cílí na jejich různé segmenty. Na trhu se současně objevují (resp. krystalizují) úplně nové typy zákazníků, pro něž vznikají nové formáty, prodejny a služby. Jak vysvětlil Petr Vyhnálek (Kolonial.cz): „Jsme tak na začátku hledání, které míří k identifikaci situací, podnětů a potřeb vedoucích k nákupu. Obrovskou výhodou internetových obchodníků je, že mají informace o nákupním chování zákazníků, které jim toto hledání usnadní.“ Přes veškerou komplexitu dnešního trhu by však nemělo zapadnout to, co ve výzkumech identifikoval Nielsen. O úspěchu prodejny ve finále stále rozhodují velmi jasné faktory:

 • jednoduše najdu, co potřebuji

 • příjemný zážitek z nakupování

 • vždy mají dostatek zboží, které chci koupit

 Tyto faktory jasně diferencují, zatímco ty ostatní, včetně nízkých cen, jsou jen očekávané a nezbytné.

Spolupráce výroba-obchod

V obchodní výměně se za peníze směňuje hodnota. Hodnotu může vyjadřovat řada měřítek - kvalita, přesnost, rychlost, ale i vcelku sofistikované záležitosti jako schopnost rozvíjet společné projekty, inovovat, podporovat malé či regionální dodavatele nebo předcházet plýtvání potravinami. Hodnotu vytváří poctivost, férovost, dodržování závazků, etika. Pro její tvorbu je důležitá schopnost naslouchat druhému, vést dialog, hledat řešení. Na to aktuálně reagují Evropské zásady férového obchodu, o něž se opírá Iniciativa pro férový obchod (IPFO), vytvořená v loňském roce. Její předsedkyně Petra Buzková na Retail Summitu 2016 prezentovala záměr vytvořit platformu pro vznik a růst hodnoty a být nástrojem dialogu a řešení případných sporů mezi obchodníky a dodavateli.

Výrazné zlepšení vztahů mezi obchodníky a výrobci se však musí odehrát nejen na úrovni národních celoodvětvových iniciativ, ale zejména v každodenní činnosti firem. Čeká nás v tomto směru hodně práce, protože jsme v nedávné minulosti až příliš zabředli do komoditizace řady kategorií, do cenových válek a promočních pastí. To vedlo ke krátkodobým vítězstvím některých retailerů a nejsilnějších dodavatelů, ale v delším časovém horizontu degradovalo hodnotu pro spotřebitele. A jak zdůraznil Boyan Neytchev, středoevropský ředitel skupiny Bel:„Pokud není spotřebitel spokojen, dlouhodobě ztrácí všichni“. Současně ukázal na případové studii značky Leerdammer, jak lze oživit skomírající kategorii. Kromě spolupráce s obchodníky k tomu výrobce musel prokázat řadu kompetencí – zejména vyjít vstříc náročným spotřebitelům, realizovat smysluplné inovace, nabídnout efektivní in-store řešení, kreativní televizní kampaň a v neposlední řadě i poutavý obsah na internetu. Jak ve svém vystoupení dokázali pomocí řady analýz Tomáš Formánek (Logio) a Roman Zúrik (Kofola), zásadní roli pak hraje optimalizace promocí. Ukazuje se, že řádově vyšší ziskovosti promoakcí dosahují řetězce, které promují s menší frekvencí a důsledně optimalizují portfolio produktů v akci a zabraňují tak kanibalizačním efektům.

Potřebu reagovat na potřeby zákazníků zdůraznil další reprezentant výroby, významný český podnikatel Vlastislav Bříza z holdingu KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Zmínil v této souvislosti budování e-Commerce, nové formy marketingu a péče o zákazníky. I když Retail Summitem 2016 zněla prakticky unisono silná story o digitální revoluci, je moc dobře, že se nezapomnělo ani na základní podnikatelské hodnoty. Ty jako základ svého úspěchu prezentoval Karel Pilčík z MP Krásno, který představil podnikovou filozofii založenou na úctě k řemeslu, rodinné tradici a hodnotách předků pevně spjatých s regionem.

V neposlední řadě: hodnota pro akcionáře

Retail Summit 2016 identifikoval řadu možností, jak zvýšit hodnotu obchodování. To je jistě dobrá zpráva pro akcionáře, neboť jak mimo jiné prokázala diskusní sekce řízená Tomášem Krásným z Blue Strategy, hodnota a zisk jsou těsně provázány. George Holst z investiční banky JP Morgan pak detailně vysvětlil, že hodnota maloobchodní firmy je vytvářena v průběhu celého jejího životního cyklu. Každá fáze má své odlišné příležitosti a výzvy pro akcionáře, management a zaměstnance. Od počáteční nabídky pro zákazníka (diferencované a směřující k růstu obratu), přes rostoucí význam podnikové infrastruktury (profesionalizace organizace v oblasti řízení logistického řetězce a prohlubování kvalifikace zaměstnanců), až nakonec po model generující udržitelný růst finančních prostředků. Tyto stavební bloky vytvářejí jednak vnitřní, jednak transakční hodnotu firmy. Majitelé musí každou z nich sledovat, aby mohli rozhodnout, zda a kdy je žádoucí úplné nebo částečné zpeněžení firmy, a jaký typ investora může optimalizovat dlouhodobou hodnotu pro všechny zúčastněné strany. Martin Tesař (Deloitte) představil hodnotovou mapu podniku, která umožňuje tyto úvahy kvantifikovat a testovat různé varianty. Oldřich Novák (TESCO) v navazující diskusi podtrhl nutnost dbát na vyváženost finančních a nefinančních ukazatelů.

RETAIL SUMMIT 2015 HLEDAL NOVÉ CESTY ROZVOJE OBCHODU

Klíčovým tématem Retail Summitu 2015 (Praha, 3.-4.2. 2015) bylo hledání nových cest, a to z různých pohledů jako jsou nové strategie, či inovace produktů, služeb a obchodních formátů. Největší pozornost však byla věnována distribučním cestám či kanálům, tedy hledání nových cest mezi výrobci, obchodníky a spotřebiteli. Právě tato oblast je nejvíce ovlivněna explozí nových technologií, které na maloobchodním trhu odstartovaly digitální a mobilní revoluci. Účastníci Retail Summitu 2015 se shodli, že zákazník ví, co chce. Chce, abychom ho znali, chce nakupovat pohodlně kdekoliv, kdykoliv a způsobem, který si sám vybere. A chce mít stejnou zkušenost se značkou bez ohledu na to, jestli navštíví webovou stránku, kamennou prodejnu nebo si zboží nechá donést až ke dveřím bytu. Uspokojení této poptávky je jednou z nejpravděpodobnějších cest k úspěchu na budoucím obchodním trhu – ne triviální, ale schůdnou.

Retail Summit 2015, konaný ve dnech 3.-4. února 2015, proběhl v podstatně optimističtější atmosféře než předchozí ročníky. Maloobchodní trh konečně znovu roste a spotřebitelé jsou po dlouhé době připraveni utrácet. Jak však zdůraznil Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR, nemůžeme spoléhat na to, že nás čekají jednoznačně lepší časy. Zejména vývoj v Evropské unii je v řadě směrů rizikový a aktuální prognózy signalizují další zhoršení výhledu. Český obchodní trh se kromě toho potýká s vysokou mírou saturace a bylo by velmi riskantní domnívat se, že na něm lze přežít bez zásadní změny strategie a dalších inovací. Není proto divu, že téma hledání nových cest přilákalo na 21. ročník největší středoevropské obchodní konference historicky nejvyšší počet účastníků, vysoce přesahující tisícovku.

Inspirace k hledání nových cest

Retail Summit 2015 nabídl účastníkům řadu inspirativních vystoupení, která mohou všem hledačům nových cest ukázat směr. Libor Malý, podnikatel – vizionář a předseda občanského sdružení Adato, poukázal na to, že v dnešní době zaměstnanci (a zejména ti korporátní) stále dříve a rychleji dospívají do stavu vyčerpání či dokonce vyhoření. Mají peníze, ale chybí jim vnitřní spokojenost. Umí snižovat náklady, někdy i zvyšovat výnosy, plnit stále nové vyšší cíle, ale nemají energii na to užívat si radost a šířit kolem sebe laskavost. Proto přichází čas na „hledání nových cest pro radost“ a pro věci „od srdce“. Celková změna kultury podnikání a změna přístupu k motivaci a angažovanost zaměstnanců je pravděpodobně vůbec to nejtěžší, co nás společně čeká. Blue Events této problematice proto letos věnují i několik samostatných konferencí.

Grant McKenzie, marketingový ředitel Plzeňského Prazdroje, představil 5 zásadních možností, jak lze i stagnující a na první pohled saturovaný trh dále rozvíjet. Stručně řečeno, jde o oslovení nových spotřebitelských segmentů, všestrannou snahu o povznesení kategorie, vytvoření nových příležitostí ke spotřebě, perfektní zvládnutí všech komunikačních možností s důrazem na místo prodeje a v neposlední řadě o zavádění úspěšných inovací. Právě této problematice se na Summitu detailně věnoval Johan Sjöstrand, mezinárodní expert na inovace z firmy Nielsen. Konstatoval, že na trh se uvádí velké množství nových výrobků, které představují významné investice jak ve smyslu peněz, tak vynaloženého času. Nových výrobků, kterým se podaří prorazit a dosáhnout průlomového úspěchu je však žalostně málo. Co mají tyto produkty společného? Rozsáhlé analýzy firmy Nielsen ukazují, že se v prvé řadě jedná o jasné zacílení na spotřebitele a uspokojení jeho poptávky. Vstupní analýza, vlastní vývoj novinky a její uvedení do prodeje musí vždy vycházet z poptávkové strany trhu a nebýt jen prostým kopírováním konkurence či naplňováním ambicí výrobce. Důsledný důraz na dodání hodnoty zákazníkovi pak na Retail Summitu 2015 rezonoval i v řadě diskusních vystoupení. Zmiňme v této souvislosti například příspěvky šéfů firem Hornbach a Danone, Jaroslava Paděry a Koena Burghoutse.

Další velmi zásadní cestu k rozvoji trhu představuje zlepšení vztahů mezi obchodníky a výrobci. Jak ukázala rozsáhlá analýza, prezentovaná Pavlem Pichlerem z Advantage Group, tento strategický vztah je ve špatném stavu, v poslední době se dále zhoršuje, přičemž jeho zásadní zlepšení je v řadě směrů nezbytné. Dobrou zprávou je, že právě Retail Summit 2015 udělal v tomto ohledu dobrý kus práce. Vztahy mezi výrobou a obchodem se zabýval jak vstupní top-to-top diskusní panel klíčových hráčů trhu za účasti prezidentky SOCR ČR Marty Novákovéa ministra Mariana Jurečky, tak specializovaná diskuse organizovaná iniciativou ECR ČR/SR. V jejím rámci byla také představena nová evropská Supply Chain iniciativa, vstupující i na český a slovenský trh s cílem prosadit zásady poctivého obchodu. Tato samoregulační iniciativa, podporována mj. ze strany EUROCOMMERCE, má v tuto chvíli v celé Evropě již téměř devět set členů – obchodníků i výrobců. 

Omnichannel aneb jak se neztratit na mnohoúrovňové křižovatce

Obrovským motorem změn obchodního trhu jsou nové technologie, v poslední době pak zejména rychle postupující mobilní revoluce. Ta mění razantně chování spotřebitelů a přímo volá po vytváření nových cest. Jak zdůraznil Marek Růžička z O2 Czech Republic, v přímém přenosu vidíme rychlý rozvoj omnichannel retailingu jako další fázi vývoje marketingové a prodejní strategie napříč prodejními a komunikačními kanály, tentokrát se silným zapojením technologických vymožeností poslední doby typu sociálních sítí, mobilních technologií a platebních metod. Moderní technologie nám obrovsky pomáhají, ale samy o sobě nás nespasí. Je třeba precizně porozumět ještě komplikovanějším vztahům příčin a následků, a také se občas vrátit k samým kořenům obchodního podnikání.

Martin Dlouhý (TESCO) tuto myšlenku rozvedl zcela jasně: Zákazník ví, co chce. Chce, abychom ho znali, chce nakupovat pohodlně kdekoliv, kdykoliv a způsobem, který si sám vybere. A chce mít stejnou zkušenost se značkou bez ohledu na to, jestli navštíví webovou stránku, kamennou prodejnu nebo si zboží nechá donést až ke dveřím bytu. Zákazník ví, jak „přejít přes víceúrovňovou křižovatku“, na které dnes on i maloobchod stojí. Je ho však retail připraven přes tuto křižovatku převést? Odpověď na nové požadavky zákazníků existuje – je to v prvé řadě absolutně konzistentní strategie, založená na dokonalém pochopení „nového“ zákazníka a implementaci nejnovějších technologií. Zajímavou případovou studii představil Donal Mc Daid ze společnosti Symphony EYC. Mercator, jeden z největších obchodních řetězců ve střední a východní Evropě, spustil službu Click&Collect (klikni a vyzvedni) s cílem poskytnout zákazníkům přístup k hypermarketovému sortimentu spolu s pohodlím volitelného času pro osobní odběr či dodávku do domu. Díky novým technologiím sledujícím stav zásob v reálném čase se podařilo zabránit negativnímu vlivu on-line objednávek na vyprodanost zboží na regále. 

Budoucnost tradičního obchodu

Celý průběh konference ukázal, že maloobchod je na pokraji velkých změn. To potvrdil i Michael Carl z německého think-tanku 2bAHEAD. Konstatoval, že masový trh vykazuje rozsáhlé sblížení s e-commerce a signalizuje rozvoj výše představených integrovaných obchodních modelů. Maloobchodníci si začínají zvykat na to, že brzy přijde den, kdy zákazníci budou více důvěřovat svému chytrému telefonu než nějaké lidské obsluze v tradiční prodejně. Lze očekávat silný vzestup digitálních pomocníků, mezi něž patří mobilní platby, chytré mobilní poradenství a provedení nákupním procesem. To je v protikladu k současné cestě vývoje maloobchodu, která službu individuálního prodeje postupně odsunula do pozadí. Tradiční značková pyramida, tj. úroveň ekonomické, standardní a prémiové značky už nenapomáhá k lepšímu výkonu maloobchodu. Analýzy signalizují, že „ekonomický“ segment maloobchodu dále poroste a bude se transformovat do omnichannel retailingu. Střední - standardní segment postupně zanikne a prémiový maloobchod projde dramatickou změnou. Pokud chce uspět, musí se zásadně odlišit a nabídnou unikátní služby a atmosféru. Zásadní roli přitom budou hrát lokalita a personál, spoluvytvářející unikátní identitu prodejny jako místa, kde zákazníci budou cíleně vypínat své digitální pomocníky a užívat si nákup. 

Stěžejní otázkou pro přežití tradičního maloobchodu tak je, jak zlepšit zážitek z nakupování. Manfred Litschka, regionální šéf agentury TCC, zdůraznil, že zákazníci by měli být motivováni k opakovaným nákupům, a musí za to dostat výraznější přidanou hodnotu. Akční ceny a slevy přitom nejsou odpovědí, existují však lepší řešení včetně těch nabízených TCC. Atraktivní možnost představuje i Dobrá karta umožňující zapojení předplacené karty do připravovaného COOP věrnostního programu – tak, jak ji představili Marek Rehberger (ČSOB) a Roman Bruzl (Západočeské konzumní družstvo Sušice). 

Je velmi těžké připravit dobrou akci poprvé, natož podvacáté. Proto přistupovali organizátoři Retail Summitu 2014 k jeho přípravám bez ambicí tyto kulatiny nějak opulentně slavit a spíše s velkou pokorou, zda mohou i podvacáté připravit program, který účastníky zaujme. Naštěstí ze spontánních reakcí přímo na summitu a především z názorů a hodnocení sdělených v písemné anketě vyplynulo, že se to povedlo. Reprezentativní výzkum, na kterém aktivně participovalo přes 250 účastníků, signalizuje, že Retail Summit 2014 měl ve své dvacetileté historii nejvyšší vnímanou informační hodnotu a navzdory tématu „Jak uspět v nejistých časech“ i velmi pohodovou atmosféru otevírající nejlepší příležitost pro jednání a obchodní kontakty. A to i díky tomu, že Summit zaznamenal historicky nejvyšší účast více než tisícovky návštěvníků.

Průběh summitu potvrdil, že i když současná tržní situace není rozhodně lehká, existuje řada důvodů k optimismu. Dva dny, nabité prezentacemi a diskusními fóry, ukázaly mnohé příležitostí, jak uspět na saturovaném a komplikovaném trhu, a především nabily účastníky „inspirací a pozitivním duchem“. K tomu do značné míry přispěl fakt, že mezi hlavními řečníky prvního konferenčního dne převažovali lidé s velkým myšlenkovým přesahem, nad rámec vlastního maloobchodu.

Sérii nevšedních příspěvků zahájil Tomáš Sedláček, hlavní analytik ČSOB, který si účastníky získal pravdivým, vtipným a srozumitelným zhodnocením tržní situace i zajímavým názorem na přeceňování významu růstu v ekonomice: „charakteristika současného ukazatele HDP jako hrubého dluhového produktu by se měla povinně učit na školách“.

Navazující CEO panel obchodníků si sice ve výsledcích ankety vysloužil více kritiky, ale díky výtečnému moderátoroviMartinu Veselovskémua hlavně účasti dobrých zástupců za tradiční obchod (Alex KrálKlára Dubská a Nam Nguyen za vietnamskou komunitu) nakonec nedopadl v hodnocení tak špatně. Jmenovitě pan Nguyen byl největším překvapením diskusního panelu: „Sice vystupoval více jako filosof než jako obchodník, ale svým otevřeným vyjadřováním sklidil největší úspěch a dvakrát i spontánní potlesk ze sálu.“ 

I druhý konferenční blok poskytl hodně témat k zamyšlení, a to hlavně díky vystoupení prof. Milana Zeleného(„geniální a přitom tak prosté a samozřejmé“, „návrat k podstatě věcí“) a Šimona Pánka(„krásné zdůraznění, co je skutečně důležité“, „příjemné obohacení o jiný než jen obchodnický rozměr“, úžasně inspirativní osobnost“).

Hvězdou třetí části summitu a nejúspěšnějším řečníkem celého programu se stal Jannis Samaras, spolumajitel a ředitel Kofoly. Navázal perfektně na myšlenky prof. Zeleného a demonstroval, lásku, píli, pokoru, návrat k rodinné tradici a vášeň pro hledání nových cest, bez které nejde na trhu dlouhodobě uspět. Když ji miluješ, není co řešit, aneb slovy jednoho z respondentů ankety: „Moudrý a poutavý příběh o velké duši a velké odvaze“.

Program 10 diskusních sekcí druhého dne získal také poměrně dobré hodnocení, nejlépe si vedla sekce s tématikou obchodních center, moderovaná Tomášem Drtinou, INCOMA – GfK. Přinesla: „velmi konkrétní záběr diskuse s jasnými odpověďmi, otevřená a adresná vystoupení panelistů i aktivní zapojení publika“. Obdobně dobře byl hodnocen i workshop „Internetový vs. kamenný obchod“, připravovaný Tomášem Bartlemz Direct People: „Inspirativní atmosféra, kreativní odpovědi, potěšila účast kolegů ze Slovenska“. Trojici nejlépe hodnocených diskusních panelů uzavírá sekce „Nové formáty“ pod vedením Petra Křiklana z agentury Nielsen, která výborně rozpracovala velmi potřebné téma revitalizace tradičního trhu a specializovaných prodejen.

K dobré atmosféře summitu přispělo i profesionální zázemí Congress Hotelu Clarion s vynikající úrovní cateringu, který udělal radost hned dvakrát. Organizátoři v rámci letošního roku vyhlášeného na evropské úrovni rokem boje proti plýtvání potravinami zařídili, aby zbylé nezkonzumované jídlo bylo doručeno do střediska Naděje na pražském Žižkově s kapacitou 70 lidí.

Charitativní činnost se ostatně stala přirozenou součástí celého letošního ročníku Retail Summitu. U příležitosti 20 let úspěšného fungování konference na trhu se organizátoři rozhodli pomoci těm, kterým osud postavil do cesty výzvu žít bez pomoci zraku, a spojili se s projektem Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu. Celý první den bylo možné přispět na Světlušku prostřednictvím hlasování o vítězích vybraných kategorií MasterCard Obchodník roku (každý hlas měl hodnotu peněz) a večer pak za to účastníky odměnili nevidomí umělci a Aneta Langerová svým hudebním vystoupením. Za mnohé názory z ankety vyjadřující se k náplni společenského večera lze uvést alespoň tato slova: „Bylo krásné, že večer posloužil nejen zábavě, ale i sebereflexi a dojetí.“ A světluščí tykadla, která jako nezbytný doplněk vzhledu obdrželi všichni účastníci večera, pak zdobila i hlavy mnohých Obchodníků roku při slavnostním předávání cen. Takže fotky z vyhlašování tohoto ročníku Obchodníka roku budou už navždy nezaměnitelné s jinými.

Celkově mohou tedy být organizátoři 20. ročníku Retail Summitu spokojeni, zejména když navzdory historicky nejvyššímu počtu účastníků nedošlo k žádným zmatkům a organizace dostala skvělé celkové hodnocení.

Nyní se organizátoři pouští s novou energií do příprav dalšího ročníku Retail Summitu, který se uskuteční ve dnech 3. - 4. února 2015. Budou pečivě zvažovat výběr jeho témat a řečníků, aby mohli uspokojit i respondenta, jenž na otázku „Jaká témata navrhujete pro další ročník?“, odpověděl: „Taková, která mě zase přimějí přijít“.

19.ročník

Vážení účastníci Retail Summitu 2013, děkujeme Vám za to, že jste nás příjemně překvapili svým mohutným zájmem o účast. Díky Vám tak 19. ročník Retail Summitu vejde do historie jako nejmasivněji navštívený – sešlo se nás přes 900! Jak vyplývá z vašich ohlasů, ať už vyjádřených v písemné anketě nebo osobně, summit tím naplnil své nejdůležitější poslání, a sice být nepostradatelným místem neformálních setkání a sdílení názorů, nápadů, obav i nadějí majitelů a manažerů obchodních i dodavatelských firem na českém a stále více i slovenském trhu.

Upevnění kontaktů přispěl letos i velmi vydařený společenský večer, který poskytl jak tolik požadovaný prostor pro podvečerní networking u večeře, tak skvělý zábavný program. Společný „let balónem“ navigovaný Lucií Výbornou v kombinaci s vystoupením Cirku La Putyka patřil podle mnohých k nejlepším večírkům v historii Summitu.

Řada z vás se shodla, že kontaktní a společenská úloha summitu je mnohdy důležitější než jeho vlastní program, i když ani ten samozřejmě nesmí být špatný. Ten letošní se věnoval inspiracím pro budoucnost a „návodům“, jak se jí vůbec dožít.

Největší úspěch v hlavním programu sklidilo vystoupení Martina Mravce a Zdeňka Skály z GfK. Zejména Zdeněk Skála nadchnul přítomné precizním shrnutím toho, jak se u nás mění nákupní chování zákazníků, proč tomu tak je a na co se zaměřit, abychom budoucího zákazníka uspokojili.

Vynikající ohlas měl i úvodní Top to Top panel moderovaný Martinem Veselovským. Menší počet šesti dobře zvolených panelistů umožnil dotknout se některých citlivých míst ve spolupráci obchodníků a výrobců do větší hloubky. Zdá se, že v době, kdy maloobchodní obrat nezadržitelně klesá, snad konečně nadešel čas, aby obě strany trhu začaly lépe spolupracovat a pro „budoucnost, které se chtějí dožít“, hledat nová řešení. Konkrétní nápady na taková řešení zazněly i v druhém konferenčním dnu v diskusní sekci Obchod a dodavatelé. Nejlépe hodnocený řečník sekce Lubomír Chvalovský z Intersnack zdůraznil, že k nápravě současného kritického stavu lemovaného závislostí na slevových akcích vytvářejících neloajální zákazníky je zapotřebí mít odvahu začít oboustranně dodržovat uzavřené smlouvy a revidovat stávající obchodní podmínky tak, aby sloužily dlouhodobému rozvoji obchodu.

Budoucnost totiž není ve hvězdách, ale v našich hlavách. „Musíme si jít naproti s lidmi, kteří mají rozhodovací pravomoci a věci rozumí. Nebo také nemusíme dělat vůbec nic - ekonomické přežití přece není povinné.“

I další z 10 tematických workshopů druhého dne přinesly velmi konkrétní příklady z praxe a ukázaly mnohé příležitostí k budoucímu rozvoji obchodu i na našem velmi komplikovaném trhu. Jedna z nejúspěšnějších sekcí Obchod & Budoucí trhy tak skončila optimistickým závěrem: „Pro toho, kdo se nebojí, má nápady a je schopný se obklopit lidmi, kteří mu pomohou je realizovat, nebude nikdy ten „jejich“ trh saturovaný“.

Rádi bychom Vám tedy popřáli, abyste i vy pro svůj byznys nacházeli v budoucnu nová řešení i dobrou spolupráci s partnery a kolegy, kteří věci rozumí a přišli s námi za rok ve dnech 4.-5. února sdílet vaše dobré zprávy na Retail Summit 2014!

Jménem organizátorů se na setkání na jubilejním 20. ročníku summitu těší

Zdeněk Juračka
President SOCR ČR
a předseda SČMSD

Dana Zadražilová
Emeritní děkanka
FMV VŠE v Praze

Barbora Krásná
Partner
Blue Events

18.ročník

Vážení účastníci Retail Summitu 2012,máme velkou radost, že se nám společně podařilo na 18. ročníku Retail Summitu ukázat, že český obchod dospěl a je schopen otevřené a věcné diskuse. Průběh konference potvrdil, že i když současná tržní situace není rozhodně lehká, existuje řada důvodů k optimismu. Dva dny, nabité prezentacemi a diskusními fóry, ukázaly mnohé příležitostí k rozvoji obchodu na saturovaném a komplikovaném trhu.Ze spontánních reakcí přímo na summitu i z písemné ankety mezi účastníky máme dobrý pocit, že naše poselství bylo přijato převážně pozitivně. Reprezentativní výzkum, na kterém aktivně participoval téměř každý třetí účastník, signalizuje, že Retail Summit 2012 měl v osmnáctiletých dějinách této akce zatím nejvyšší vnímanou informační hodnotu a poskytl nejlepší příležitost pro jednání / obchodní kontakty.

Toto hodnocení nás nesmírně těší, neboť je jako organizátoři považujeme za vůbec nejdůležitější indikátory úspěšnosti akce tohoto typu. Na příznivém hodnocení summitu má nepochybně velkou zásluhu i jeho přesun do Clarion Congress Hotelu Praha.Vysoký informační přínos souvisí s celkově velmi vyrovnanou kvalitou programu. To dokazuje i fakt, že zcela identickou průměrnou „školní známku“ (1,71) dostali hned 3 řečníci. Pomyslná soutěž o nejlepší prezentaci v plénu má tak 3 vítěze – Jana Bureše z ČSOB/Poštovní spořitelny, Tomáše Drtinu z INCOMA GfK a Petera Fizgeralda ze společnosti Google.Další řečníci však byli jen v těsném závěsu za vedoucí trojicí, s odstupem na hranici statistické chyby. 

O tom, že český obchodní trh dospěl, svědčí mimo jiné i to, že toto odvětví již není tak uzavřené jako v minulosti a začíná hledat inspiraci „odjinud“. Diskusní sekci a tímto názvem dokonce účastníci ve výzkumu označili za vůbec nejlepší. V průměru jí udělili vynikající známku (1,39) a komentovali například takto: „výborný nápad přivést řečníky z jiných trhů“ nebo „koncentrace inspirativních osobností se skvělou moderací pana Tůmy, podněcující bohatou diskusi“. 

S příznivým ohlasem se setkala i většina dalších diskusních částí summitu, nejvíce Obchod & strategie a Obchod & jeho manažeři. Řada vašich dotazníků obsahovala i kritické vzkazy, poukazující na to, že ne všichni prezentátoři či diskutující dosáhli kýžené dospělosti. Někteří z Vás pak otevřené upozorňovali, že běžný denní chod českého obchodu je pořád hodně vzdálen od „vzletných“ přednášek. 

Přesto považujeme za zásadní podílet se na vytváření nové vize a inspirovat a podporovat jednotlivé hráče trhu, nezávisle na jejich velikosti či formě vlastnictví, k tomu, aby ji postupně naplnili. Rádi se připojujeme ke vzkazu, který jsme v rámci ankety dostali, a „čerstvému osmnáctiletému maturantovi přejeme, ať je úspěšný i na univerzitních studiích“. 

Slibujeme, že další ročník Retail Summitu, který se uskuteční ve dnech 5.-6. února 2013 se maximálně vynasnaží obchodu na jeho studiích pomoci a přispět k tolik požadované větší otevřenosti a pravdivosti vztahů mezi obchodníky a výrobci.

Jménem organizátorů Vám za aktivní účast na summitu děkujíZdeněk Juračka, President SOCR ČR a předseda SČMSDDana Zadražilová, Emeritní děkan FMV VŠE v PrazeBarbora Krásná, Partner Blue Events

17.ročník

Na 17.ročník přišlo na osm stovek účastníků, z nichž naprostá většina se účastnila obou konferenčních dnů. Z nabídnutého programu nejvíce oslovil český top manager americké firmy AFP Miroslav Hošek, který výstižnou a zábavnou formou předal názory na to, jak by měly vypadat skutečné inovace. 

Jako druhé nejlepší bylo vyhodnoceno vystoupení Vladimíry Dvořákové z FMV VŠE Praha, které „s šarmem a vtipem“ zmapovalo proměny české společnosti a politiky V těsném závěsu se pak umístili evropský retailový expert AC Nielsen pan J.J. Vandeheede („měl zajímavé informace a uměl je podat“) a Managing Partner společnosti Globus pan Thomas Bruch. Jeho vystoupení komentovali účastníci summitu řadou spontánních pochvalných poznámek jako „ zajímavý pohled do zázemí úspěšného obchodního konceptu a jeho firemní kultury“ či „zaujal otevřeností, příjemným vystupováním a důrazem na získávání inspirace od vlastních zaměstnanců“.

K vysoké informační hodnotě summitu přispěly podle názoru dotazovaných účastníků v letošním roce velmi podstatnou měrou i diskusní sekce. Velmi příznivý ohlas měla zejména diskuse na téma Obchod a svět 3.0 řízená Luďkem Niedermayerem ze společnosti Deloitte („vynikající vstupní analýza i výborná moderace, skvělé případové studie“).Citát účastníka:„Ti, kdo se konference zúčastnili si mohli o inovacích jako nástroji Jak ven z krize udělat svoje závěry. Uvědomit si, o čem to je a hlavně, zamyslet se, jaká je vlastně jejich role ve stávající hře s názvem globální, trvale udržitelný business.“

16.ročník

Na Retail Summitu 2010 se sešlo přes 850 delegátů, což byl rekord pro tuto akci. Zároveň byl nejlépe hodnocen i přínos této konference v její historii.Konference se věnovala tématu Jak se odrazit ode dna. Nabízela k diskusi témata jako je spolupráce mezi obchodníky a dodavateli, úloha klíčových hráčů na trhu, strategie založené na etice a jejich kladný vliv na podporu iniciativy. 

K zajímavým tématům patřilo i shrnutí toho, v čem se můžeme z krizového vývoje poučit a jaké příležitosti krize nabízí pro vytváření konkurenčních výhod. Panelové diskuse pak nabídly zkušenosti z mezinárodního podnikání, metody oživování poptávky, informace o chování zákazníků v módním sektoru pod vlivem krize. Zajímavý byl i pohled do světa nekalých praktik v obchodě a načrtnutí vize Shopper Marketingu. 

V sekci zabývající se důvěrou v obchodě se rozebírala především podpora regionálních produktů, další sekce se pak věnovala budoucnosti obchodu z pohledu současní situace či otázce, zda existuje dno a jakou cestou ve snižování nákladů se vydat.Ačkoli všichni řečníci byli hodnoceni velmi podobně, nejlepší ohlasy byly na vystoupení Goetze Wernera, zakladatele dm-drogeriemarkt, Petra Beny z Procter & Gamble a Thomase Bachla z GfK. Kladně hodnoceny byly i vstupy Andreje Babiše z Agrofert Holding do diskuse prvního bloku.

15.ročník

Letošní ročník byl předzvěstí stagnace obratu v maloobchodě, účastníci diskutovali výzvy, před nimiž stojí. Jelikož zákazník má větší snahu šetřit, je pro obchodníky nezbytné lépe pochopit jeho potřeby, ale také dobře operovat s kvalifikovanou pracovní silou. 

Hlavním cílem obchodníků by nemělo být jednoduché snižování ceny, je třeba klást důraz na kvalitu produktů. Ve vlastním provozu by však obchodníci měli více zvažovat strategická řešení v oblasti úspor nákladů, zejména v energetice, optimalizaci procesů, komunikačních a informačních technologií.

Mezi nejzajímavější příspěvky patřila prezentace Urs-Ulricha Katzensteina z METRO Group, Boba Robbinse ze společnosti Tesco a Ivo Řeháka ze společnosti BauMax.Všichni účastníci se shodli na tom, že by bylo zapotřebí, aby vláda podpořila úsilí obchodníků v několika důležitých oblastech, především ve snížení ceny práce, zjednodušení systému daňových odvodů a snížení míry byrokracie. Vzhledem k současné krizi finančního sektoru, jejíž pokračování lze i nadále předpokládat, by obchodníci také ocenili, kdyby vláda zapracovala na rozvoji garančních mechanismů, které by sloužily na podporu financování konkrétních aktivit.

14.ročník

Konference se ve svém úvodním diskusním bloku věnovala problematice vztahů státu s obchodníky a tato část programu byla účastníky celkově nejlépe hodnocena. Mezi velmi podnětné patřily také diskusní sekce Obchod a lidé, Obchod a značky a Obchod a internet.

Mezi hlavní taháky konference patřila vystoupení Feargala Quinna, prezidenta Eurocommerce, Alaina Caparrose, CEO skupiny REWE a Boba Burltona z vedení britského COOP systému, u nichž účastníci ocenili velký nadhled a znalost problematiky oboru. Z přednášek hlavních řečníků i diskusních sekcí si tak všichni přítomní mohli odnést velké množství konkrétních nápadů, vizí a inspirací pro svou další práci, a to nejen v teoretické, ale hlavně v praktické rovině.

13.ročník

Tento ročník konference přinesl novou koncepci diskusních sekcí, které stvrdily trend naznačený i analytiky - rychle postupující segmentaci obchodu. Té byly podřízeny i témata jednotlivých sekcí, jejichž názvy byly sjednoceny do stejné formy Obchod a...

Hlavní řečníci konference se věnovali tématům jako trendy poptávky a životního stylu, role spotřebitele v marketingové strategii obchodníka či role diskontů. Účastníci ocenili především diskuse v sekcích, nejzajímavější pro ně byla sekce Obchod a stát.

Jednoznačně nejlepším řečníkem byl Nick Chiarelli z Gfk Roper Consulting. Stefan Engeseth z firmy Detective Marketing a Günter Fergen ze skupiny Schwarz sice byli hodnoceni lépe, ale jejich vystoupení u některých účastníků vyvolala negativní reakce.

Výrazná segmentace, která se projevila na konferenci i v obchodě samotném, je velkou výzvou do budoucna. Konference byla přínosná i z hlediska navazování důležitých obchodních kontaktů.

12.ročník

Konference se v tomto roce přesunula do nových prostor, což byla změna účastníky požadovaná a následně také kladně přijatá. Kladné ohlasy sklidila vystoupení řečníků i některé diskusní bloky, především pak blok rozebírající rozvojové možnosti na trzích budoucích členů EU, nákupní centra a dialog výroba vs. obchod.

K nejzajímavějším příspěvkům patřila přednáška Stephana Sigrista ze Švýcarského Gottlieb Duttweiler Institutu, Michaela Morrisona z Australského Center for Retail Studies a evropského komisaře pro obchod Petera Mandelsona, kteří se zabývali strategiemi, trendy a perspektivami obchodu v globálním měřítku.

11.ročník

Konference Retail Summit 2005 se v letošním ročníku propojila s udělováním ceny Moderního obchodu "Zlatý dukát". Na konferenci se sešli představitelé obchodu ze 25 zemí Evropy a diskutovali důležité otázky související také se vstupem nových zemí do EU. K hlavním a nejzajímavějším otázkám diskutovaným na konferenci bylo hledání rovnováhy mezi liberalizací a regulací obchodního trhu a vývoj obchodu po vstupu nových členských zemí do EU.

Delegáti se shodli na tom, že je třeba hledat způsoby, jak méně a chytřeji regulovat trh, podporovat vzdělávání a inovace. Pro obchodní sítě působící v různých zemích je pak důležité, aby se regionálně centralizovaly, ale v marketingu zachovaly silné cílení na jednotlivé národní a lokální trhy.Mezi nejzajímavější příspěvky patřilo vystoupení Harjeeta Drubry ze společnosti TESCO a Jacquota Boelena z centrály sítě Ahold.

10.ročník

Jubilejní 10. ročník konference Retail Summit se zaměřil na revizi vývoje maloobchodu v uplynulých letech a perspektivy českého trhu v následujících letech.

Hlavním tématem většiny příspěvků a diskusí byla péče o zákazníka, který se stává hlavní postavou českého maloobchodu. K hlavním řečníkům konference patřili Jan Peter Karelse, prezident, UGAL (Evropský svaz nezávislého obchodu) a Milan Růžička, Chief Operations Manager společnosti Ahold Czech Republic.

9.ročník

V rámci tohoto ročníku konference Retail Summit 2003, který se konal v Brně, se diskutovalo o připravenosti České republiky na vstup do EU a jaký vliv to bude mít na náš trh. Řečníci se zamýšleli nad možnostmi čerpání inspirace z životního stylu EU a perspektivami pro maloobchodníky v prostoru Unie. V diskusích se pak otevírala témata jako inovace výrobků v rámci category managementu, trendy nákupního chování, financování rozvoje obchodu či franchising. 

V průběhu společenského večera byly udělovány ceny Top Retailer 2002/03.Účastníky nejvíce zaujaly příspěvky Madeiry Lopese, viceprezidenta APEDu (Asociace portugalských obchodních firem), Iana Hutchinse, Head of Corporate Affairs společnosti Tesco (Plc) a společný příspěvek Javiera Pereze de Leza, generálního ředitele Makro Cash & Carry ČR a Bruna le Ciclé, generálního ředitele Nestlé Česko.

8.ročník

S blížícím se vstupem České republiky do EU se i na letošním ročníku konference Retail Summit 2002 rozebírala připravenost trhu na tuto událost a setkání zástupců Eurocommerce se zástupci obchodních svazů a asociací střední a východní Evropy. 

Analýza trhu ukázala, že díky expanzi velkých řetězců je trh nasycený a panuje na něm silná konkurence. Vzhledem k ní hledají obchodníci nové cesty, jak přilákat a udržet zákazníky, kteří jsou stále náročnější.Mezi nejlépe hodnocené příspěvky se zařadila prezentace Oldřicha Dědka, viceguvernéra Česká národní banky, Johna Moynihana, ředitele pro rozvoj obchodu společnosti Coca-Cola HBC Europe a Paul–Louise Halleyho, prezidenta Eurocommerce.

7.ročník

Český obchod byl již pod kontrolou mezinárodních hráčů. Makroekonomická krize konce 90. let pomalu odeznívala, trh se uspokojivě rozvíjel. Na konferenci již naplno zaznívala evropská tématajako category management či online shopping. 

Ve svém vizionářském vystoupení John Burry z Tesco Europe předpovídal podobu Maloobchodního trhu 21. století včetně brzkého masivního rozvoje M-commerce.V diskusních sekcích se objevovaly obavy o budoucnost nezávislého nepotravinářského obchodu a poprvé se zde uplatnila sekce s vysokým zastoupením politiků: Diskusní fórum Obchod – vláda.

6.ročník

Z programu nejvíce zaujaly vizionářské příspěvky „Maloobchodní trh 21. Století“ od Glena Terbeeka z americké poradenské firmy Breakway Strategies, „Výzvy pro maloobchod v nadcházejícím Desetiletí“ (Dick Boer, Ahold Czech Republic) a „Strategie pro nové století“ (Jean-Luc Masset, Carrefour ČR).Konference se přestěhovala, sázka na přesun do hotelu Voroněž v Brně vyšla. 

Díky nutnosti přenocování zůstali všichni až do konce. A společenský večer v Moravské chalupě byl sice v porovnání se Španělským sálem méně honosný, ale o to družnější…

5.ročník

Na českou makroekonomiku dolehla první krize, zcela lokální, zapříčiněná přehřátím ekonomiky a špatnou strategií Klausovy vlády, která například odmítala privatizovat banky. Obchodníci krizi pociťovali velmi rozdílně – řada českých skupin zkrachovala, mezinárodní řetězce naopak těžily z nadšení českých zákazníků pro nové formáty. Klíčovým momentem konference 1999 tak bylo vystoupení Petra Vyhnálka, reprezentujícího tehdy prudce expandující hypermarkety Globus.

Zajímavým zpestřením byla expozice technických řešení budoucnosti navazující na přednášku Vliv informačních technologií na rozvoj obchodu – Derek Linney (IBM). Nejlépe hodnoceným příspěvkem byly Strategie českých obchodních a výrobních firem pro 21. století (Tomáš Krásný a Jaroslav Kuchař, INCOMA).

Nezapomenutelný byl společenský večer ve Španělském sále Pražského hradu, který poctil návštěvou i Tomáš Baťa. Navzdory hospodářské krizi vládla mezi většinou účastníků euforie z rychlého rozvoje moderního obchodu. Bylo slyšet výroky typu „Za 4 roky to obchodníci dotáhli z večírků v pivovaru v podhradí až na Pražský hrad…“

4.ročník

Na konferenci dostaly zvýšený prostor inspirace ze světa: Obchod v USA jako inspirace pro 21. Století v podání Murray Forsetera z redakce amerického časopisu Chain Store Age a Aktuální trendy obchodu v Evropě z pohledu Eurocommerce (Henrik H. Kröner).

Představy Tesco Stores o možnostech obchodního podnikání ve střední Evropě představil za tuto společnost Stanislav Plecitý a rozvíjející se trh Do–It–Yourself v ČR reprezentoval Aleš Tulpa (OBI). Počátky kooperace nezávislých obchodních firem v ČR uvedl Jaroslav Starý jménem ČEPOS. V České republice byla rovněž poprvé představena nová vize spolupráce mezi obchodem a výrobou – iniciativa ECR.

Většina účastníků si však z celé konference nejvíce pamatovala silně avantgardní společenský večer v divadle Archa s punkovou kapelou a velmi nekonvenčním baletem, který mnohé, zejména zahraniční ředitele doslova vyděsil … Doplňkovým programem druhý den byla exkurze do novostaveb obchodu: Makro Průhonice a obchodní centrum Černý Most.

3.ročník

3. ročník se vyznačoval již zcela otevřenou soutěží mezi mezinárodními řetězci, vstupujícími na český trh, a domácími obchodními skupinami. Nejsilněji vyznělo vystoupení charismatického Levina Oggela z Makra a jasné poselství Penny Marketu („Jsme tady a je s námi třeba počítat.“). Euronova (dnešní Ahold) představila první privátní maloobchodní značku na našem trhu (Mana). 

Účastníky velmi zaujal i protiútok českých podnikatelů, vedený Zdeňkem Juračkou prezentujícím nově koncipovaný centrální nákup družstev. Velká pozornost v rámci hlavního programu i jako náplň specializované sekce byla věnována výstavbě nákupních center a velkoplošných prodejen.

Navazující součástí programu pak byla exkurze do dokončených novostaveb obchodu: obchodně administrativního centra Myslbek v Praze na Příkopech a do prodejny IKEA na Zličíně.

2.ročník

Český obchod se od 1. ročníku výrazně rozvinul – referáty i diskuse se staly daleko konkrétnějšími, prudce se zvýšil podíl zahraničních řečníků. S diferenciací trhu šla ruku v ruce i rostoucí pestrost programu akce – nabídla jak důstojná vystoupení politiků (Vladimír Dlouhý, ministr průmyslu a obchodu a Karel Dyba, ministr hospodářství) a guvernéra ČNB Tosefa Tošovského, tak zajímavé pohledy na marketingové strategie obchodních firem a obchodní technologie. Mezi nejzajímavější příspěvky patřilo vystoupení Clause-Jürgena Kaisera, šéfa centrály Markant/European Marketing Distribution.

Novým bodem programu byly odborné exkurze po ukončení konference, které zahrnovaly návštěvu novostaveb obchodů v Praze: Hobby Market OBI v Ruzyni a Pronto Cash & Carry ve Vestci u Prahy.

1.ročník

První ročník přinesl jako hlavní téma strategické problémy obchodu, ke kterým se vyjadřovali politici na národní (Vladimír Dlouhý, ministr průmyslu a obchodu), i mezinárodní (Livio Ricci Risco, generální ředitel 23. komise Evropského společenství) úrovni. Příklady strategií obchodních firem na českém trhu prezentovali například Petr Brožek (Svaz spotřebních družstev), F. Vydra (Plus Discount), Antonín Jízdný (Euronova), Jiří Včelák (Pronto Plus), Imrich Gombar (Kmart ČR) a další.

Velkým povzbuzením pro účastníky bylo vystoupení Tomáše Bati, který přišel s prodejním kufříkem plným vzorků bot a zakončil své vystoupení radou, která bude vždy aktuální: „Jděte a prodávejte!“